Sökning: "Linda Granqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Granqvist.

 1. 1. Den strategiska mejlaren- Vem är du? :) : En studie om hur digitaliseringen i form av mejl påverkar individer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Linda Granqvist; Helén Persson; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; informationsöverflöd; mejlhantering; stress och tillgänglighet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen, det sägs att den aldrig kommer gå så långsamt som det gör nu. Med andra ord tror vi att utvecklingen kommer ske i allt snabbare takt i framtiden.  I dagens samhälle har de flesta tillgång till mobiltelefon och dator både på arbetet men också i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Självbild hos barn med ADHD-diagnos och deras syn på hur de betraktas av sin närmaste omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Linda Granqvist; [2015]
  Nyckelord :ADHD; Child´s perspective; Positional objectivity; ADHD; Barnperspektiv; Positionell objektivitet;

  Sammanfattning : Inledning: Många studier har fokuserat på ADHD-barn, föräldrars, lärares och syskons olika perspektiv på ADHD och hur det är att leva med diagnosen. Studier har också visat att barn med ADHD ofta överskattar sin prestation i förhållande till hur andra uppfattar den. LÄS MER

 3. 3. "Det är så tyst om allting" : Jokkmokk ­­­– en publikstudie av en kommun som lämnats i medieskugga

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elizabeth Granqvist Elangowan; Linda-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :Medieskugga; demokrati; lokaljournalistik; publikstudie; Jokkmokk; lokalredaktioner; nedläggning.;

  Sammanfattning : Jokkmokks kommun i Norrbotten har under 2000-talet drabbats av flera lokalredaktioners nedläggningar. I dag står kommunen utan regelbunden bevakning och har nästintill förlagts i medieskugga. Syftet med publikstudien var att få en uppfattning om hur invånarna i Jokkmokks kommun upplever den rådande lokalmediebevakningen. LÄS MER