Sökning: "Linda Gyllarp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Gyllarp.

  1. 1. Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Jessica Cassland; Linda Gyllarp; [2020]
    Nyckelord :Elevperspektiv; Fenomenologi; Likvärdig utbildning; Motivation; Språkutveckling;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cassland Jessica och Gyllarp, Linda (2019). Åtta elevperspektiv på delaktighet och motivation till sin språkutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER