Sökning: "Linda Hagman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Hagman.

 1. 1. Sexuell samvaro efter hjärtinfarkt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Hagman; Evelina Svensson; Ida Jensen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Audit Quality from a Client Company Perspective -Drivers of audit quality and the effects of a voluntary audit firm rotation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hagman Mendonca; Linda Persson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Audit quality; audit firm rotation; auditor independence; mandatory audit firm rotation;

  Sammanfattning : Background and Problem: Auditing failures in the last decades have sparked a discussion regarding audit quality, which has resulted in a new EU requirement regarding mandatory audit firm rotation. The discussion has been obstructed by the lack of a standard definition of audit quality. LÄS MER

 3. 3. Geografi i grundskolan - åk 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Hagman; Hannah Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :Geografi; Undervisning; Läroböcker; Läromedelsförlag; Årskurs 2; Intervju; Enkät;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete har varit att undersöka lärare och elevers syn på geografi. För att ta reda på detta har vi använt oss av enkätstudier bland grundskollärare, samt elevintervjuer utförda i årskurs 2. Vi har även berört ny forskning inom dagens miljöproblematik och kopplat den till varför det är viktigt med geografi i skolan. LÄS MER

 4. 4. Same, Same but Different : -a Minor Field Study of the Future Red Cross Women´s Project, Malindi Branch, Kenya.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Linda Johansson; Rebecka Hagman; [2006]
  Nyckelord :Gender; Kenya; Malindi; Intersectionality; LFA; Red Cross; Women´s Project;

  Sammanfattning : Same, Same, but Different -a Minor Field Study of the Future Red Cross Women’s Project, Malindi Branch, Kenya. In May 2005, we received a scholarship from the Swedish International Development Agency, SIDA, to conduct a Minor Field Study about the future women’s project at the Malindi Red Cross branch, Kenya. LÄS MER