Sökning: "Linda Hallqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Linda Hallqvist.

 1. 1. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljön på fritidshemmet, en plats för barn eller barns plats? : En studie om fri lek ur barns perspektiv och ett barnperspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Bengtsson; Linda Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; utomhusmiljö; barn; lek; barns perspektiv; barnperspektiv; platser för barn; barns platser;

  Sammanfattning : Studien handlar om vilka möjligheter utomhusmiljön kan ge i relation till barns lek och fria aktivitet på fritidshemmet. Syftet med studien är att studera barn och fritidslärares uppfattningar om utomhusmiljöns möjligheter i relation till barns lek och fria aktiviteter på fritidshemmet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars hantering av sorgen efter att ha förlorat ett barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Hallqvist; Marléne Lovén; [2017]
  Nyckelord :Barn; död; sorg; erfarenheter; föräldrars; pediatrik; förlust;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år förlorar ett stort antal föräldrar sina barn i sjukdom, olyckor och våldsbrott. Sorgen som drabbar föräldrarna är förödande och livet blir svårt att hantera. Trots att stora sorger skapar starkare band inom familjen så kommer de föräldrar som har barn kvar i livet att få mindre tid till sin egen sorgebearbetning. LÄS MER

 4. 4. Att återge Hamlet : Översättningsnormer och strategier vid teateröversättning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Författare :Nilsson Linda; [2016]
  Nyckelord :Shakespeare; Hamlet; translation studies; theatre translation; Swedish; English; translation strategies; norms; Shakespeare; Hamlet; översättningsvetenskap; teateröversättning; svenska; engelska; översättningsstrategier; normer;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar göra ett nedslag i svensk teateröversättning för den svenska teaterscenen. Teateröversättning är ett relativt outforskat forskningsfält generellt, men i synnerhet råder det en avsaknad av studier som fokuserar på svenska teateröversättningar. LÄS MER

 5. 5. Karies bland barn med utländsk bakgrund i Västeuropa - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linus Hjerpe; Hallqvist Linda; [2015]
  Nyckelord :Barn; karies; oral hälsa; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Introduktion: Andelen immigranter ökar kontinuerligt i Västeuropa. Livsvillkor, levnadsförhållanden och sociokulturella faktorer påverkar barns orala hälsa såsom låg socioekonomisk status (SES) och attityder hos föräldrar. Karies berör idag 60-90 % av alla barn i skolålder men kan förebyggas genom promotions- och preventionsinsatser. LÄS MER