Sökning: "Linda Hast"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Hast.

 1. 1. Hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete inom slutenvården : sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Fanny Eriksson; Linda Hast; [2017]
  Nyckelord :Helhetsperspektiv; Hälsofrämjande; Levnadsvanor; Sjukdomsförebyggande; Slutenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Ohälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning inom folkhälsan, både i Sverige och runt om i världen. Studier visar att de ledande riskfaktorerna för sjukdom och död har en tydlig koppling till levnadsvanor och beteenden. LÄS MER

 2. 2. Socialt arbeteEn diskursanalys av ett begreppmellan kall och profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Cecilia Hast; Linda Masser; [2008]
  Nyckelord :Socialt arbete; kritisk diskursanalys; diskurs; social konstruktionism;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att se hur begreppet socialt arbete konstrueras genom tal och text, av studenterna på socialarbetarprogrammet Högskolan Dalarna. Detta har vi gjort genom att titta på hur diskursen socialt arbete ser ut hos studenterna på termin ett respektive termin fem. LÄS MER