Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Identitetskonstruktion genom Facebooks statusuppdateringar : En kvalitativ explorativ studie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Linda Hellquist; [2010]
    Nyckelord :Facebook; identitet; identitetskonstruktion; statusuppdateringar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER