Sökning: "Linda Holmqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linda Holmqvist.

 1. 1. Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maria Holmqvist; Linda Sernerup; [2020]
  Nyckelord :digitalt skrivande; inkludering; läs- och skrivinlärning; speciallärarrollen; talsyntes;

  Sammanfattning : Holmqvist, Maria och Sernerup, Linda (2020). Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Utmanande situationer; Utmanande beteende; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Kunskapsbidrag Studien visar på förskollärares uppfattningar om barn med utmanande beteende och vilka strategier och arbetssätt de har i mötet med barn med utmanande beteende. Vidare behandlar studien specialpedagogens roll i förskolan och hur förskollärare uppfattar specialpedagogens roll i det proaktiva arbetet och utvecklingen av en inkluderande lärmiljö. LÄS MER

 3. 3. Bilden av socialtjänsten i internetfora

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Carlberg; Jessica Holmqvist; [2016]
  Nyckelord :Social services; Internet communites; context; description; Socialtjänsten; internetfora; sammanhang; framställning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how and in what contexts the Swedish social services are discussed online. To answer this purpose we have studied two Swedish Internet communities, and looked into what was written about social services during a year’s span. LÄS MER

 4. 4. MOBILTELEFON SOM KOGNITIVT HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR – ARBETSTERAPEUTERS ERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Therese Eklöf Malmgren; Linda Söderman; [2012]
  Nyckelord :Arbetsterapi; mobiltelefon; kognition; neuropsykiatri;

  Sammanfattning : Örebro Universitet                                                                 Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi   Arbetets art: Uppsatsarbete omfattande 15 högskolepoäng C, inom ämnet arbetsterapi Svensk titel: Mobiltelefon som kognitivt hjälpmedel för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - arbetsterapeuters erfarenheter. Engelsk titel: Mobile phones as cognitive aids for persons with neuropsychiatric disorders - occupational therapists´ experiences. LÄS MER

 5. 5. Municipal Audit - The Switch of Audit Firm

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Karlsson; Linda Norrman; Josefine Holmqvist; [2010]
  Nyckelord :Management of enterprises; Trustee auditors; Professional auditors; Switch of audit firm; Municipal audit; Procurement process; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to create a better understanding for what factors that affect a switch of professional audit firm in the municipal sector in Sweden. Methodology: In order to achieve the purpose of this thesis, we adopted an abductive approach and a qualitative method was used. LÄS MER