Sökning: "Linda Holsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Holsten.

  1. 1. Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

    Författare :Linda Holsten; Lina Tolff; [2004]
    Nyckelord :Construction engineering; Hults Bruk Brukshandel Ombyggnation; Byggnadsteknik;

    Sammanfattning : I samhället Hults Bruk ligger en nedlagd brukshandel, från 1951, som idag fungerar som samlingslokal för de boende i området. Holmen Skog, som äger alla fastigheter i området, planerar nu för en ombyggnation av den gamla brukshandeln till familjebostad. LÄS MER