Sökning: "Linda Honnér"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Honnér.

  1. 1. Vloggen som reklamfilm? : Hur reklam genom influencers förstärks i videobloggar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Linda Honnér; Adam Pettersson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På grund av reklamtrötthet i samhället har företag hittat nya sätt att marknadsföra sig, ett av dessa är influencer marketing som konstant ökar på sociala medier. Youtube är en av dessa plattformar där en Youtuber som influencer är en opinionsledare för produkter och företag. LÄS MER