Sökning: "Linda Hornström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Hornström.

 1. 1. Distriktssköterskans ledarskap i hemsjukvård - ett förtroendefullt samarbete : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josephine Aarni; Linda Hornström; [2024]
  Nyckelord :Home health care; district nurse; to lead; experiences; Hemsjukvård; distriktssköterska; att leda; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom de närmsta åren kommer fler personer att behöva hemsjukvård i Sverige och den blir alltmer avancerad. Detta ställer höga krav på all vårdpersonal. Distriktssköterskan som ansvarar för patientens sjukvård i hemmet delegerar mer än hälften av sjukvårdsuppgifterna till omvårdnadspersonal. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier hos personer som diagnostiserats med malignt melanom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Hornström; Emma Tu Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :malignt melanom; copingstrategier; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduktion: en cancerdiagnos innebär en kris för de flesta och vissa personer som diagnostiseras med malignt melanom kan uppleva både oro och ångest. Vilka copingstrategier personerna använder för att hantera situationen beror bland annat på deras resurser som till exempel personlighet och socialt stöd. LÄS MER