Sökning: "Linda Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Linda Jönsson.

 1. 1. Kniper du rätt så håller du tätt - En enkätstudie om hur välinformerade gravida kvinnor är om förebyggande av urininkontinens samt träningsvanor av bäckenbotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Madeleine Pripp; Linda Jönsson; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; urininkontinens; urinläckage; bäckenbottenträning; graviditet;

  Sammanfattning : För flertalet gravida kvinnor är urininkontinens/urinläckage ett problem som kan ha storinverkan på det vardagliga livet. Tidigare studier visar att genom träning av bäckenbottenmuskulaturen är det möjligt att förebygga och minska risken för urininkontinens... LÄS MER

 2. 2. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 3. 3. Effekter av IFRS 16 ur ett jämförbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Ivarsson; Robin Hellberg; Linda Annette Everum; [2019]
  Nyckelord :Jämförbarhet; Leasing; IFRS 16; Kapitalisering; Nyckeltal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Effects of IFRS 16 from a comparative perspective Seminar date: 2019-06-05 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points Authors: Annette Everum, Robin Hellberg och Emma Ivarsson Advisor: Peter W. Jönsson Key words: Comparability, leasing, IFRS 16, capitalization, key ratio Purpose: The purpose of this report is to describe and analyze the initial effects of the implementation of IFRS 16. LÄS MER

 4. 4. Klimatdebatten är en ideologisk hybrid. En kvalitativ studie om hur nyhetstidningar ramar in diskussionen om klimatförändringar genom en politisk ideologisk positionering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linda Jönsson; Dorentina Rama; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; nyhetstidningar; politisk ideologi; kvalitativ innehållsanalys; inramningsteori; ideologi; Sverige;

  Sammanfattning : Nyhetstidningar influerar sina läsare genom att rama in sina texter på olika sätt i ledarartiklarna. Denna kvalitativa innehållsanalys visar hur Dagens ETC, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden positionerar sig genom sina politiskt ideologiska hemvister för att föra fram sina budskap gällande klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Patienters följsamhet till egenvård vid Diabetes Mellitus typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Kristin Ranunger; Linda Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Diabetes mellitus typ 1; Följsamhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus är en allvarlig kronisk sjukdom och antalet drabbade har ökats de senaste 30 åren. Diabetes typ 2 orsakas till största del av fetma och fysisk inaktivitet. Egenvård utförs självständigt av patienten efter att ha erhållit kunskap från sjuksköterskan. LÄS MER