Sökning: "Linda Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Linda Jönsson.

 1. 1. Förtroendet för revisorer : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar stora företags förtroende för revisorer

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Josefin Jönsson; Linda Lahger; [2018]
  Nyckelord :Trust; Auditor; Profession; Large companies; Competence; Independence; Professional secrecy; Laws and norms; Förtroende; Revisor; Profession; Stora företag; Kompetens; Oberoende; Tystnadsplikt; Lagar och normer;

  Sammanfattning : The audit industry is not any industry; it is crucial to all business activities. However, the trust of the auditors has been questioned following the noted corporate scandals which revealed financial crime and accounting fraud. LÄS MER

 2. 2. Operativa ingrepp på öron och svans hos hund : Hur påverkas hundens välfärd på kort och lång sikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Hund; Öronkupering; Svanskupering; Kommunikation; Operativa ingrepp;

  Sammanfattning : Öron- och svanskuperade hundar är fortfarande en inte helt ovanlig syn i det svenska samhället, trots att det har varit förbjudet att utföra ingreppen i 70 respektive 30 år. Med denna magisteruppsats vill jag analysera vilken betydelse operativa ingrepp på öron och svans har på hundens kommunikation och välfärd. LÄS MER

 3. 3. OTRYGGHET BLAND ÄLDRE I LANDSKRONA KOMMUN - EN KVALITATIV STUDIE OM ÄLDRES UPPLEVDA OTRYGGHET OCH DESS PÅVERKAN

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Johanna Olsson; [2017]
  Nyckelord :bedrägeri; Landskrona; otrygghet; stöld; utsatthet; äldre;

  Sammanfattning : Många äldre upplever större otrygghet att utsättas för brott. Detta kan påverka deras vardag negativt genom att de undviker platser eller situationer. Genom en kvalitativ ansats syftar denna studie till att undersöka äldres upplevda otrygghet och utsatthet i Landskrona kommun. LÄS MER

 4. 4. Transport av högdräktiga nötkreatur : Hur påverkas ko och fullvuxet foster av transport

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Linda Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Transport; Högdräktiga nötkreatur; Djurvälfärd; Kalvning; Slakteri;

  Sammanfattning : The aim of the project is to obtain a deeper understanding of how cattle in late pregnancy are affected by transportation and calving during transport or in unsuitable lairage systems at the slaughterhouse. Also, the effect on the calf, whether it is in the womb or after calving, will be investigated. LÄS MER

 5. 5. Transplantation är mer än ett organbyte : En litteraturstudie kring patientens existentiella upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jasmina Dzanic; Linda Jönsson; [2015]
  Nyckelord :transplantation; lever; hjärta; patient; existens; tacksamhetsskuld; spiritualitet;

  Sammanfattning : Hjärta och lever är vitala organ och när de inte fungerar blir konsekvenserna förödande. Under 2013 genomfördes 55 hjärttransplantationer och 161 levertransplantationer i Sverige. Transplantation är en lång och svår process som generellt leder till förbättrad livskvalitet. LÄS MER