Sökning: "Linda Jansson Boberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Jansson Boberg.

 1. 1. När normen hänger på håret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Jansson Boberg; Caroline Cloov; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; håravfall; cancer; cytostatikabehandling; samhällets norm; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Håravfall vid cytostatikabehandling kan vara traumatiskt, både på grund av att det är kopplat till den cancersjuka kvinnas identitet, men även för att det oftast inte stämmer överens med normerna kring en kvinnas utseende. Det finns mycket forskning kring upplevelsen av att tappa sitt hår under cytostatikabehandling, men bara ett begränsat antal studier om hur kvinnor bemästrar håravfallet. LÄS MER

 2. 2. Metoder som lindrar patienters oro och ångest inför operation : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Maria Grönvall; Linda Jansson Boberg; [2014]
  Nyckelord :oro och ångest; omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; omvårdnadsprocessen; preoperativ; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett återkommande fenomen som kan visa sig hos patienter inför små och stora behandlingar, som operation. Ångest beskrivs som en stark känsla av oro och fruktan med fysiska och psykiska yttringar. LÄS MER