Sökning: "Linda Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Linda Jansson.

 1. 1. "Med anledning av corona-viruset": En studie om Göteborgs universitets digitala kriskommunikation till studenter under coronapandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Linda Jansson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Göteborgs universitet; kriskommunikation; studentperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka utformningen samt mottagandet av Göteborgs universitets decentraliserade kriskommunikation gällande covid-19 under 2020 med fokus på webbplatsen Studentportalen. Det för att få djupare kunskap om hur decentraliserad kriskommunikation kan fungera i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av smärta vid svårläkta sår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anja Jansson; Linda Ringblom; [2022]
  Nyckelord :Pain; Patient Experience; Suffering; Wounds; Lidande; Patientupplevelse; Smärta; Sår;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Smärta är en vanlig upplevelse bland patienter med svårläkta sår. Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse och består av ett antal olika komponenter som kan behandlas för att lindra upplevelsen av smärta. LÄS MER

 4. 4. Utbildning i samband med övergång till hybrid closed loop insulinpumpbehandling : en kvalitativ studie med personer som har diabetes typ-1

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Jansson Daniela; Wallen Linda; [2022]
  Nyckelord :Hybrid closed loop system; type 1 diabetes; education; experience; interview; Hybrid closed loop-system; diabetes typ 1; utbildning; upplevelse; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den snabba utvecklingen av avancerad diabetesteknik kräver god kunskap från diabetesteamet. Diabetessjuksköterskan ansvarar för utbildningen av ny teknologi med krav på säker och personcentrerad vård. LÄS MER

 5. 5. Är fastighetsmäklarbranschen i farozonen för negativ arbetshälsa? : En kvantitativ studie om hur psykisk arbetshälsa påverkas av lön, belöning och motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Linda Asp; Emelie Jansson; [2022]
  Nyckelord :Work health; stress; effort; monetary reward; non-monetary reward; overcommitment; salary; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; real estate agent; ERI-model; Arbetshälsa; stress; ansträngning; monetär belöning; icke-monetär belöning; överengagemang; lön; inre motivation; yttre motivation; prestation; fastighetsmäklare; ERI-modell;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen kantas av hög personalomsättning, vilket kan ses som en signal på en stressig arbetsmiljö. Dessutom har branschen ett utpräglat system där prestationsbaserad lön i form av provision förekommer i stor utsträckning. LÄS MER