Sökning: "Linda Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden Linda Johansson.

 1. 1. Emojis, en del av undervisningen? : En undersökning om emojis som verktyg i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; Emojis; Svenska som andra språk; Läs- och skrivutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : An experimental study to investigate if it´s possible to use emojis as a tool in education in primary school to encourage students in their writing- and reading learning. Especially with consideration to students with Swedish as a second language and furthermore students who has trouble with their development in reading and writing. LÄS MER

 2. 2. Patienter med hjärt- och kärlsjukdomars upplevelse av beteendeförändring gällande fysisk aktivitet i samband med genomförd hjärtrehabilitering : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Lyckfeldt; Linda Johansson; [2021]
  Nyckelord :beteendemedicin; fysioterapi; hjärtrehabilitering; fysisk aktivitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den största folksjukdomen i Sverige. Patienter som har drabbats av hjärt- och kärlsjukdom erbjuds att delta i hjärtrehabilitering där träning ingår, vilket fysioterapeuter ansvarar för. Hjärtrehabiliteringen syftar till en beteendeförändring gällande främst fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Flickan med den manliga makten: En kvalitativ dokumentstudie om hur Pippi framställs som ledare i Pippi Långstrump på de sju haven (1970) och På rymmen med Pippi Långstrump (1970)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Westh; Clara Karlsson; Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :Pippi Långstrump; Genus; Maktbaser; Karismatiskt ledarskap; Populärkultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den kvinnliga entreprenören : En kvantitativ innehållsanalys av Mincs sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Linda Johansson; Annie Hult; [2021]
  Nyckelord :entrepreneur; female entrepreneur; startup; Minc; feminism; social construction; construction of gender; representation; stereotypes; intersectionality; male entrepreneur; entreprenör; kvinnlig entreprenör; startup; Minc; feminism; sociala konstruktioner; könskonstruktioner; representation; stereotyper; intersektionalitet; manlig entreprenör;

  Sammanfattning : I denna studie studerar vi hur kvinnor som är entreprenörer gestaltas på Minc Startup House sociala medier, mer specifikt deras LinkedIn, Facebook och Instagram. En kvantitativ innehållsanalys har gjorts på inlägg som publicerats under ett års tid. Vi har studerat resultatet med hjälp av teorin om sociala konstruktioner som huvudteori. LÄS MER

 5. 5. NÄR DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende barn med ett familjecentrerat förhållningssätt på BIVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Heidi Sundblom Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; Barnintensivvård; Döende barn; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: The majority of all the children cared for in the intensive care setting in Sweden per year are cared for in a pediatric intensive care unit. It can be perceived as hard when a child dies, and as a nurse specialist in a pediatric intensive care unit it's a part of the job to care for these children and their families. LÄS MER