Sökning: "Linda Jonasson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linda Jonasson.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation i förskolan : hur uppfattar förskollärare begreppet pedagogisk dokumentation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Jonasson; Jannike Leandersson; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; dokumentation; förskollärarens uppfattning; pedagogisk dokumentation; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare uppfattar begreppet pedagogisk dokumentation. Syftet är att ta reda på om förskollärare har barnens perspektiv eller ett vuxenperspektiv vid den pedagogiska dokumentationen. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers styrning i den fria leken i förskolan : - En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Jonasson; Anna-Karin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Deltagande; fri lek; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om fyra pedagogers styrning i den fria leken i förskolan. Det är en kvalitativ studie med inspiration av hermeneutisk ansats, i studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer med två förskollärare och två barnskötare från två olika förskolor i samma kommun i vårt närområde. LÄS MER

 3. 3. Plötsligt eller oväntat döende : Sjuksköterskans möte med familjen inom akutsjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Astridh Jonasson; Linda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterskans upplevelse; plötslig död; oväntad död; möta familjen; akutsjukvård; vårdande relationer;

  Sammanfattning : Plötsligt eller oväntat döende kan förekomma överallt, relativt ofta inom akutsjukvården. Det innefattar ett krävande arbete för sjuksköterskan. Sjuksköterskans roll innefattar en viktig del av att skapa relationer till familjen, ge stöd, trygghet och skapa delaktighet för att lindra familjens lidande. LÄS MER

 4. 4. "Ingen vill väl bara höra negativa saker” : En kvalitativ studie om utformningen av utvecklingssamtal i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annica Jonasson; Linda Ahlin; [2017]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; samverkan; förskola;

  Sammanfattning : Utvecklingssamtal i förskolan ska genomföras kontinuerligt och är den samverkansform mellan hem och förskola som finns explicit beskriven i Läroplan för förskolan. I läroplanen står dock endast att utvecklingssamtal ska genomföras, inte hur det ska utformas. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur utvecklingssamtal kan utformas. LÄS MER

 5. 5. Pojkar är pojkar och flickor är flickor? : En intervjustudie om lärares föreställningar om pojkar och flickor i skolsammahang

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jenny Jonasson; Linda Bertilsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER