Sökning: "Linda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden Linda Karlsson.

 1. 1. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 2. 2. HIV-positiva personers upplevelser av stigmatisering och diskriminering i hälso- och sjukvården i Europa och Nordamerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Axel Lundvall; Linda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :HIV; stigmatisering; diskriminering; bemötande; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Background: HIV-positive person´s are especially exposed to prejudices from the society which most likely also is reflected in healthcare situations. HIV-positive person´s have an extensive need for medical care and support from healthcare personnel in the process of managing the infection and adherence to the antiviral treatment. LÄS MER

 3. 3. Är tågen verkligen i tid?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Emma Dahlberg; Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en pilotstudie på uppdrag av Trafikverket, där tågtider undersöks. Trafikverket mäter ankomst- och avgångstider genom en maskinellt uppmätt punktlighetsskattning på när tågen ankommer till, samt avgår från, perrongen. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av postoperativt illamående och kräkningar : En jämförande retrospektiv studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isak Burmérius; Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :gynecology; journal review; laparoscopy; PONV; postoperative nausea and vomiting; retrospective; suffering.; gynekologi; journalgranskning; laparoskopi; lidande; PONV; postoperativt illamående och kräkningar; retrospektiv.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) är en vanlig komplikation i samband med anestesi och drabbar cirka 30% av alla patienter. Kvinnor som genomgår gynekologiska laparoskopiska operationer är en särskilt utsatt grupp. Många individer som drabbas upplever ett onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. En studie om samband mellan hur elever ser på sig själva som lärande individer i matematik och deras förmåga att lösa matematikuppgifter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Sjögren; Therese Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; matematisk identitet; self-efficacy;

  Sammanfattning : Hur elever beskriver sig själva som lärande individ i matematik, om det finns samband mellan hur elever löser och utvärderar matematikuppgifter samt hur eventuella samband ser ut har undersökt i studien. Åk 8-elevers lösningar av ett antal matematikuppgifter samt fyra elevintervjuer utgör studiens empiri. LÄS MER