Sökning: "Linda Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden Linda Karlsson.

 1. 1. Från identifikation till insats

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Anvell; Linda Karlsson; Karin Larsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :matematik; kartläggningsmaterial; identifiering; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien var att undersöka vilka kartläggningsmaterial i matematik som används i årskurserna 1-6, utöver de obligatoriska bedömningsstöd som Skolverket ger ut. Syftet var även att undersöka på vilken nivå beslut om kartläggningsmaterial tas, samt vilken yrkesgrupp som ansvarar för genomförandet och/eller analysen av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Maintaining Status-Quo? : The effect of active participation in peacebuilding activities on indigenous peoples' territorial rights

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Linda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dold under draperingen : En intervjustudie om operationssjuksköterskans förhållningssätt till hela människan under arbetet i operationssåret

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Karlsson; Ida Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Holistic perspective; Operation Theater Nurse; Perioperative care; Person-centered care; Professional role.; Helhetsperspektiv; Operationssjuksköterska; Perioperativ vård; Personcentrerad vård; Yrkesroll.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ett kirurgiskt ingrepp är patienten många gånger sövd och täckt av draperingsmaterial. Operationssjuksköterskan har spetskompetens gällande omvårdnaden kring patienten i samband med kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Ämnesspråket matematik i samarbetsinlärningsstrategier och strukturer vid grupparbete : En systematisk litteraturstudie om förhållningssättet kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Simonsson; Linda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; sociala interaktioner; samarbetsinlärningsstrategier; samarbetsinlärningsstrukturer; kommunikation; grupparbete;

  Sammanfattning : För godtagbara kunskapskrav vid slutet av årskurs 3 ska eleven getts möjlighet att samtala i och om ämnet matematik. Att kommunicera matematiskt är en bidragande faktor för att uppnå ett fördjupat lärande. Faktorer som främjar kommunikationen likt arbete i grupp används inte i samma utsträckning i matematikämnet som andra ämnen. LÄS MER

 5. 5. Den psykiatriska fabriken : En litteratursociologisk analys av psykiatrin som en kapitalistiskt driven instans i Linda Boström Knausgårds Oktoberbarn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Sofia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER