Sökning: "Linda Karnerfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Karnerfors.

  1. 1. Vad förklarar prisförändring på bostäder i Göteborg?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linda Elbahri; Linda Karnerfors; [2018-06-25]
    Nyckelord :Prisförändring; Bostadsmarknaden; Göteborg;

    Sammanfattning : Introduktion: Efter den finansiella krisen 2008 har i jämförelse med andra länder i norden både fastighetspriser, nybyggnation och trångboddheten ökat som allra mest i Sverige. Samtidigt sker en stark befolkningstillväxt i framför allt Sveriges större städer. LÄS MER