Sökning: "Linda Knutsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Knutsson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av projektet ”Klinisk bibliotekarie” som arbetsform

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaHälsouniversitetet

  Författare :Sara Eklöf; Linda Knutsson Fröjd; [2012]
  Nyckelord :Evidence-based Nursing; Clinical librarian; Barriers; Research Utilization; Implementation; Evidensbaserad omvårdnad; Klinisk bibliotekarie; Hinder; Forskningskonsumtion; Implementering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Snabb kunskapsutveckling, ökade krav på kvalité och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården gör det viktigt att sjuksköterskor har god förmåga att söka och använda evidensbaserad kunskap. Idag finns ett glapp mellan forskning och klinik. Sjuksköterskor upplever flera hinder till att arbeta evidensbaserat. LÄS MER

 2. 2. Dömd till ensamhet? – En kvalitativ studie om hiv utifrån copingstrategier, psykosocial situation samt livskvalitet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Edin Dzanic; Linda Knutsson; Tina Sterner; [2008-02-18]
  Nyckelord :hiv; copingstrategier; livskvalitet; stigma; skam skuld;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag 4300 människor med hiv. Bromsmedicinernas utveckling har onekligen ändrat situationen för de hiv-positiva. LÄS MER

 3. 3. Södra - En studie om koldioxidutsläpp från externa transporter

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Martin Svensson; Stefan Knutsson; Linda Nilsdotter; [2008]
  Nyckelord :logistik; koldioxid; utsläpp; vägtransporter; lastbilar; södra;

  Sammanfattning : Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, Logistik, FE3583,VT 08.Författare: Stefan Knutsson, Linda Nilsdotter, Martin Svensson. LÄS MER

 4. 4. Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Nordén; Brusk Kutlay; [2007]
  Nyckelord :older consumer; apparel; lifestyle; attitudes; consumer behavior; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Summary Title Are older consumers of interest for the Swedish Apparel market? A study of older consumers’ attitudes and interests in apparel Deadline 12 January, 2007 Course FEK 533 Authors Brusk Kutlay and Linda Nordén Tutors Björn Carlsson and Roland Knutsson Keywords Older consumer, apparel, lifestyle, attitudes, consumer behavior Purpose The purpose of this paper is to investigate weather the 50+ segment is a strong market for apparel, i.e. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars uppfattning av kontakten med barnavårdscentralen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Susanne Åslin; Linda Knutsson Fröjd; [2007]
  Nyckelord :Child; Child Health Centre; Sweden; support; parents.; Barn; BVC; Sverige; stöd; föräldrar.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nästan 100 % av alla barn som föds i Sverige kommer i kontakt med BVC. Syftet med BVCs verksamhet är hälsoövervakning, rådgivning och att stödja föräldrar i föräldrarollen. Syftet med denna studie var att beskriva hur föräldrar upplever kontakten med BVC. LÄS MER