Sökning: "Linda Kullänger"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Kullänger.

 1. 1. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linda Kullänger; [2015]
  Nyckelord :jämförelsestudie; landskapsarkitektyrket; paisajista; Stockholm; Barcelona;

  Sammanfattning : Landscape architect is a profession that withholds varying tasks inside countries and between countries. In many countries the landscape architect profession does not exist. LÄS MER

 2. 2. Arkitekturtävlingar och platsbesök : the core project competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Örjan Lindbeck; Erik Ståhlbom; [2012]
  Nyckelord :Arkitekturtävlingar; platsbesök; fjärranalys;

  Sammanfattning : Competing is a well established work model among Swedisharchitects as well as in the international architect work force.Through this study we set out to get better acquainted with thiswork model in theory and in practice, and to hopefully gainknowledge that will be of use to us and to others working in thefield of architecture. LÄS MER