Sökning: "Linda Lönnqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Lönnqvist.

 1. 1. “att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Pettersson; Linda Lönnqvist; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; konstruktion; planerad undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever förstföderskor det första mötet med personalen på förlossningen? En intervjustudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Jacobsson; Stina Lönnqvist; [2010-02-17]
  Nyckelord :Ankomstsamtal; barnmorska; vårdande; förlossningsupplevelse; autonomi;

  Sammanfattning : Att kvinnor ska få en positiv upplevelse av förlossningen är ett mål inom förlossningsvården i Sverige. Barnmorskans bemötande präglar till stor del kvinnans förlossningsupplevelse. Det finns inte mycket forskat tidigare om just det första mötet och vad det har för betydelse för den fortsatta förlossningen. LÄS MER

 3. 3. Egenvård vid typ 2 diabetesur ett sjuksköterske- och patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Johansson; Lönnqvist Marie; [2007]
  Nyckelord :egenvård; patient; sjuksköterska; typ 2 diabetes;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att kartlägga sjuksköterskans och patientens syn på egenvård vid typ två diabetes. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Materialsökningen har skett via facklitteratur, Internet samt databaserna Blackwell Synergy, EBSCO HOST, [email protected] och Ovid. LÄS MER