Sökning: "Linda Lüttichau-Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Lüttichau-Holm.

  1. 1. Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

    Författare :Linda Lüttichau-Holm; [2021-11-22]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Baggrund: I perioden 2011 til 2020 forekom 22 MRSA udbrud med i alt 411 smittede personer på neonatale afdelinger i Danmark. MRSA udbrud kan forebygges ved overholdelse af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Studiet har fokus på adfærd og påvirkende faktorer, omkring infektionshygiejniske forholdsregler, ift. LÄS MER