Sökning: "Linda Lejdemark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Lejdemark.

  1. 1. Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Linda Lejdemark; Nina Persson; Therese Vuolle; [2020]
    Nyckelord :ekologisk modell; intervjuer; KASAM; lärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; värdegrundsarbete;

    Sammanfattning : Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och mår dåligt i skolan. LÄS MER