Sökning: "Linda Lignell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Lignell.

  1. 1. En omsorgsfull vårdrelation stärker de nyblivna mammorna i uppstarten av amningen

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Linda Lignell; Anna Olsson; [2014]
    Nyckelord :vårdrelationen; amning; vårdare; stärker; amningsuppstarten; nybliven mamma;

    Sammanfattning : Andelen helammade barn har minskat i Sverige de senaste åren trots ökad medvetenhet och kunskap om att en god start på BB har stor betydelse för den fortsatta amningen. Forskning visar att det är flera faktorer som både främjar och hindrar amningsstarten. LÄS MER