Sökning: "Linda Lindblad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Linda Lindblad.

 1. 1. I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN VARSAMHET, KUNSKAP OCH NYFIKENHET Att utveckla en handledning för dendrokronologisk provtagning i kyrkobyggnader

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Lindblad; [2021-11-08]
  Nyckelord :Dendrochronology; cultural heritage; non-invasive sampling; guidelines; churches;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2021, 60 hpAvancerad nivå2021:24.... LÄS MER

 2. 2. Neuropsykiatriska diagnoser hos vuxna : En studie ur ett livsvärldsperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Nilsson; Josephine Lindblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to describe and understand the phenomenon of obtaining an established neuropsychiatric functional variation (NPF) diagnosed in adulthood. The study has been based on a phenomenological starting point and lifeworld approach to further implement KASAM as a theory to clarify the signification of meaning, which is also central in both phenomenology and in the lifeworld perspective. LÄS MER

 3. 3. Investigation of complement inhibition and blood coagulation by using Multiplate® and TEG® analyzer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linda Lindblad; [2018]
  Nyckelord :impedance aggregometry; thromboelastography; Eculizumab; C1 inhibitor; Compstatin; OMS721;

  Sammanfattning : The complement system is a long and complicated event of reactions where activation leads to cleavage of different factors and ends with either inflammation or cell lysis.     Recent studies have shown that the complement system and coagulation have some elements in common. LÄS MER

 4. 4. Traditionella hantverkskunskaper. En kartläggning och bedömning av det nationella kunskapsläget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Lindblad; [2013-11-07]
  Nyckelord :Craft skills; Hantverk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Bebyggelseantikvariskt program, 15 hp, 2011.... LÄS MER

 5. 5. Om chefer med personalansvars upplevelse och hantering av stress kopplat till arbetsrelaterade resurser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Andersson Lindblad; [2013]
  Nyckelord :work related stress; coping; leadership; health; working conditions;

  Sammanfattning : Forskning har visat på ledarskapets betydelsefulla roll för att främja hälsa och minimera arbetsrelaterad ohälsa. Detta samtidigt som ledares egen arbetsroll ofta kännetecknas av hög arbetsbelastning och påfrestning vilket är riskfaktorer för arbetsrelaterad stress och ohälsa. LÄS MER