Sökning: "Linda Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Linda Lindqvist.

 1. 1. Pedagogers uppfattning om inskolning i förskoleverksamhet : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om olika inskolningsmodeller - traditionell inskolning och föräldraaktiv inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :introduction; traditional introduction; parental-active introduction; attacment; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning; anknytning;

  Sammanfattning : When children start preschool, it can be a big change for the whole family and for many children the first big separation in life. The first meeting of preschool takes place through introduction. In Sweden today, there are mainly two models of introduction that are being practiced - traditional introduction and parental-active introduction. LÄS MER

 2. 2. Behandlingspersonalens perspektiv på bemötande : "Tron på individen"

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Malin Lindqvist; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Treatment; substance abuse; addiction; respectful attitude; relationship; Bemötande; missbruk; beroende; respektfullt förhållningssätt; relation;

  Sammanfattning : Bemötandet inom missbruks- och beroendevården är oerhört viktigt för att klienter ska vilja motta stöd från de som utför vården, och mötet mellan behandlare och klient kan vara ett första steg i rätt riktning för klienten. Syftet med den här studien var att undersöka hur personalen bemöter vuxna klienter med missbruks eller beroendeproblematik. LÄS MER

 3. 3. Behandlingspersonalens perspektiv på bemötande : "Tron på individen"

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Malin Lindqvist; Linda Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Treatment; substance abuse; addiction; respectful attitude; relationship; Bemötande; missbruk; beroende; respektfullt förhållningssätt; relation;

  Sammanfattning : Bemötandet inom missbruks- och beroendevården är oerhört viktigt för att klienter ska vilja motta stöd från de som utför vården, och mötet mellan behandlare och klient kan vara ett första steg i rätt riktning för klienten. Syftet med den här studien var att undersöka hur personalen bemöter vuxna klienter med missbruks eller beroendeproblematik. LÄS MER

 4. 4. Stressa inte ihjäl dig! Gå i terapi.. - Sambandet mellan erfarenhet och attityd gentemot terapi hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Linda Lindqvist; Clara Johansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inkluderande arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Lindqvist; Linda Strömqvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2010) ska verksamheten tillsammans utveckla förskolor där alla barn även barn med särskilda behov ska kunna lyckas i sitt tillägnande av viktiga kunskaper. Förskolan bör sträva efter att alla barn blir inkluderade oavsett bakgrund. LÄS MER