Sökning: "Linda Ljungskog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Ljungskog.

 1. 1. Psykologstudenters attityder till och erfarenheter av att bedriva terapi via videosamtal

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linda Ljungskog; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2020 fick psykologstudenterna vid Göteborgs universitet med kort varsel och utan föregående utbildning i internetbehandling ställa om de traditionella psykoterapier de bedrev på skolans psykoterapimottagning till terapier via videosamtal. Anledningen var rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att högskolestudier skulle bedrivas på distans på grund av covid-19-pandemin. LÄS MER

 2. 2. Matbloggar - en ny väg för hälsobudskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Frida Ekman; Linda Ljungskog; [2011-02-24]
  Nyckelord :Blogg; mat; hälsa; hälsobudskap; Internet; kokböcker;

  Sammanfattning : Bloggen kan beskrivas som en slags dagbok på Internet, där individer kan dela med sig avsina liv till omvärlden. Bloggar har vanligtvis ett tydligt format. med inlägg. bilder ochkommentarer från läsarna. LÄS MER