Sökning: "Linda Mörner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Mörner.

 1. 1. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. En litteraturstudie med omvårdnadsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Mörner; Caroline Kröger; [2016]
  Nyckelord :Endometrios; Bemötande; Smärta; Okunskap; Livskvalitet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Endometrios är en dold sjukdom som få i sjukvården och i samhället har kunskap om. Sparsam forskning om detta ämne kräver ytterligare studier. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vetenskaplig litteratur som beskriver kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios. LÄS MER