Sökning: "Linda Malmberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Malmberg.

 1. 1. Gymnasievalet - Hur fritt är det egentligen? : En studie om påverkansfaktorer vid gymnasievalet ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Linda Malmberg; Sara Benafakir Lund; [2013]
  Nyckelord :social reproduktion; socioekonomisk bakgrund; vägledning; gymnasievalet; gy11; prao;

  Sammanfattning : Nya gymnasiereformen Gy11 har större skillnad mellan högskoleförberedande- och yrkes program än tidigare reformen Lpf 94, vilket gör gymnasievalet ännu viktigare för elevers framtida karriärutveckling. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer eleverna anger påverkar dem när de väljer program till gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Flaskvatten : Anpassat för barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Johan Jedhammar; Linda Karlkvist; [2012]
  Nyckelord :produktutveckling; konsumenttest; enkätundersökning; flaskvatten; måltidsdryck;

  Sammanfattning : Samtidigt som människor blir mer hälsomedvetna ökar konsumtionen av läsk, cider och sockerberikat flaskvatten. Sockerrika drycker är ett dåligt alternativ för barn, eftersom drycken endast består av tomma kalorier och ofta har ett lågt pH-värde, som kan påverka barns tandhälsa negativt. LÄS MER

 3. 3. Barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Malmberg; [2011]
  Nyckelord :lärande; barns;

  Sammanfattning : Abstract Malmberg, Linda (2010). Barns lärande. Malmö högskola: Lärarutbildningen. Vi har genom vår utbildning fått lära oss vad som förväntas av oss när vi kommer ut i arbetslivet som blivande lärare. LÄS MER

 4. 4. Klassrumsmiljö och lärande - ur ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Malmberg; [2010]
  Nyckelord :klassrumsmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Abstract Malmberg, Linda (2010). Klassrumsmiljö och lärande. Malmö högskola Examensarbetet behandlar lärares och elevers syn på den fysiska klassrumsmiljön och betydelsen för lärandet. Studien är förlagd på en skola i Landskrona. LÄS MER