Sökning: "Linda Nyberg"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Linda Nyberg.

 1. 1. Värdegrund i förskolan : Förskollärares arbete med värdegrund i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linda Hammarström; Tina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; förskola; förskollärare; makt; normer; värdegrund.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och synliggöra förskollärares arbete med förskolans värdegrund. Problemformuleringen i vår studie var att värdegrundsarbetet hanterades olika i förskollärarnas arbete, även fast förskollärarna var utbildade. LÄS MER

 2. 2. "Tryggare kan ingen vara" : En litteraturstudie om den nyutexaminerade sjuksköterskans första arbetsår

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Linda Nyberg; Emely Andersson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; erfarenheter; kvalitativ studie; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter en treårig högskoleutbildning erhåller den nyutexaminerade sjuksköterskan sin legitimation. Sjuksköterskor har många ansvarsområden och etiska regler att förhålla sig till vilket präglar hela sjuksköterskeutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Stopp, det är inte okej! : Stopphanden: en metod för att förebygga kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Granström; Daniela Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; förebygga; kränkande behandling; mobbning; Stopphanden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av Stopphanden beskrivs som en strategi för att förebygga kränkande behandling i förskolan, samt vilka för- och nackdelar förskollärarna och rektorn anser att det finns med Stopphanden. För att ta reda på detta har vi ställt oss dessa frågor: Vad är förskollärarens roll i arbetet kring Stopphanden? På vilka sätt beskriver förskollärare och rektor att Stopphanden används för att förebygga kränkande behandling? Vilka effekter av Stopphanden beskrivs som centrala i intervjuerna? Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet eftersom det passade studiens syfte bäst. LÄS MER

 4. 4. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Linda Nyberg; Fanny Svensson; [2020]
  Nyckelord :häst; ryttare; muntlig historia; genus; ridsport;

  Sammanfattning : The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. LÄS MER

 5. 5. Att leva med MRSAPatientens erfarenheter

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Susanna Nyberg; Linda Widestrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER