Sökning: "Linda Nyqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Nyqvist.

 1. 1. Evaluering av graded glucose infusion som metod för utvärdering av β-cellsfunktion hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Nyqvist; [2022]
  Nyckelord :ekvint metabolt syndrom; GGI; reproducerbarhet; β-cellsfunktion; häst;

  Sammanfattning : Ekvint metabolt syndrom (EMS) kännetecknas av en samling fysiologiska förändringar som bland annat predisponerar hästar för endokrin fång. Centralt i begreppet är insulindysreglering, som beskriver störningar i insulinutsöndringen, så som hyperinsulinemi och insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. Epiteliocystis på laxfisk : potentiella bakteriella agens och sjukdomens betydelse för laxnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linda Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :epiteliocystis; lax; laxodling; PGI; proliferativ gälinflammation; candidatus Piscichlamydia salmonis; candidatus Clavochlamydia salmonicola; Candidatus Branchiomonas cisticola;

  Sammanfattning : Laxodling är en betydelsefull industri för ett flertal länder och därför är det viktigt att öka kunskapen om de sjukdomar som förekommer på den odlade fisken. Epiteliocystis är ett tillstånd som setts på många olika fiskarter världen över, däribland lax. LÄS MER

 3. 3. Another Cup of Coffee? A study of the underlying meanings and practices of everyday coffee consumption

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Gustad; Alicia Menth Nyqvist; [2014]
  Nyckelord :Coffee; everyday consumption; Practice Theory; rhythm; symbolism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to uncover the underlying meanings of coffee consumption and the roles these meanings play in people’s everyday lives, thus contributing to the literature of consumer behaviour. A qualitative study method has been carried out, using an hermeneutic approach in order to uncover the study subjects’ perceptions of reality. LÄS MER

 4. 4. Trageton i praktiken: en metod för läs- och skrivinlärning med datorn som redskap

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Johannesson; Silvana Nyqvist; ; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi har båda läst svenska för tidigare åldrar och kände att vi ville fördjupa oss mer i läs- ochskrivinlärning. Att hjälpa eleverna till goda läs- och skrivkunskaper kommer att bli en av de viktigasteutmaningarna för oss som nyutexaminerade pedagoger. LÄS MER