Sökning: "Linda Pålsson Evander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Pålsson Evander.

  1. 1. Ett kommunikativt arbetssätt, bland de yngre barnen/barn i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Linda Pålsson Evander; Karina Persson; [2018]
    Nyckelord :arbetssätt; förskola; kapprum; kommunikation; lärande; språk; utveckling;

    Sammanfattning : Vår studie handlar om vilka metoder pedagogerna använder att kommunicera med barn i verksamheten. Vi utgår från en kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att göra observationer på en avdelning som finns på en flerspråkig förskola i Skåne. LÄS MER