Sökning: "Linda Persdotter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Persdotter.

  1. 1. Att konsumera hållbart mode - en studie om den medvetna konsumenten

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linda Petersson; Cecilia Persdotter; [2012]
    Nyckelord :Hållbart mode; Konsumentbeteende; Identitetsskapande; Konsumtionsmotiv; Socialt ansvarstagande; Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER