Sökning: "Linda Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Linda Persson.

 1. 1. Pandemins konsekvenser : Äldre personers upplevelser av covid-19

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linda Persson; Öhlén Linda; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Unraveling the Female Nakedness : The Examination of Gender Inequality Manifested in Female Sculptures during the Classical Period, and it's Relevance

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :The Female Body; Female Nakedness; Classical Sculpture; Female Inferiority; Gender Manifestation; Graeco-Roman Perceptions; Manifestation of Gender Inequality.;

  Sammanfattning : This research examines the manifestation of gender inequality represented in female sculptures during the Classical period and the relevance of such evidence. To achieve the purpose, the female figures and their sculptural developments are compared to their male counterparts, and their differences are examined and interpreted. LÄS MER

 3. 3. Stabiliserande träning vid långvarig bäcken- och ländryggssmärta efter förlossning – effekter avseende smärta och funktion : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Jennie Hagman; Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :abdominal muscles; lumbopelvic pain; pelvic floor muscles; postpartum; stabilizing exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är vanligt förekommande. Smärtan försvinner oftast efter förlossning men för 7–10% kvarstår den i mer än två år. Det finns väl utformade behandlingsrekommendationer för den gravida kvinnan, men desto mindre för kvinnor med långvariga smärtbesvär. LÄS MER

 4. 4. Obligatorisk träning på arbetstid : Förmån eller påtvingad träningshets?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linda Persson; Josefina Johansson Thörnberg; Daniella Karlsson; [2022]
  Nyckelord :physical activity; training; wellness; mandatory; organizational control; normative governance; ethics; privacy; fysisk aktivitet; träning; friskvård; obligatorisk; organisatorisk kontroll; normativ styrning; etik; personlig integritet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E,Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. VT 2022. LÄS MER

 5. 5. ”. . . vi har uppfunnit en lösning själva . . .” : En kvalitativ studie om sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :undocumentedness; hospital social worker; approach; thematic analysis; Butler; papperslöshet; sjukhuskuratorer; förhållningssätt; tematisk analys; Butler;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sjukhuskuratorers förhållningssätt till och arbete med vuxna i papperslöshet, samt hur detta kan påverka målgruppen, socialt arbete, sjukvården och samhället i stort. Uppsatsen är kvalitativ, baserad på intervjuer med 12 sjukhuskuratorer i Sverige. LÄS MER