Sökning: "Linda Rinaldo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Rinaldo.

  1. 1. Rehabilitering vid muskelbristningar i musculus Triceps Surae : En systematisk litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Linda Rinaldo; Irene Sigg; [2019]
    Nyckelord :Muscle strain; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Physiotherapy; Treatment; Rehabilitation; Randomized Controlled Studies RCT ; Muskelbristning; Gastrocnemius; Triceps Surae; Tennis Leg; Fysioterapi; behandling; Rehabilitering; Randomiserade kontrollerade studier RCT .;

    Sammanfattning : Bakgrund: Muskelbristningar i vadmuskulaturen kan vara svårrehabiliterade varför fysioterapeuter, tillsammans med andra professioner, behöver kunskap om vilka rehabiliteringsmetoder som har starkast evidens. Samstämmighet saknas, därav intresset att kartlägga olika rehabiliteringsmetoder. LÄS MER