Sökning: "Linda Runeke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Runeke.

 1. 1. När identitet och image möts : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kajsa Jensen; Linda Runeke; [2015]
  Nyckelord :Identity; Image; Kapferers brand identity prism; Identitet; Image; Kapferers varumärkesidentitets prism;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en fallstudie genomförts för att ta reda på hur väl ett företags identitet överensstämmer med dess image. Företaget i uppsatsen genomförde år 2010 en nylansering av sitt koncept där de förändrade sitt sortiment, sitt utseende och vad de kommunicerade ut till sina kunder. LÄS MER

 2. 2. Säljarens roll i framtidens butik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :KAJSA JENSEN; LINDA RUNEKE; [2014]
  Nyckelord :kundrelation; SERVQUAL; Säljare; Säljare; framtiden;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att utröna hur den personliga servicen mellan kund och näringsidkare, i ett mindre klädföretag inom konfektionsbranschen, kommer att se ut i framtiden. Med personlig service menar vi hur säljpersonalen arbetar utifrån SERVQUAL-modellens fem dimensioner för att skapa en bättre kundrelation. LÄS MER