Sökning: "Linda Söderholm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Söderholm.

 1. 1. "Lyssna in mig som förälder" : En enkätstudie om hur föräldrar till barn med ADHD-diagnos beskriver samarbetet med skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linda Leijon; Martina Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Effect of Corporations’ Irresponsible Actions on Young Consumers’ Purchasing Behavior in the FMCG Apparel Industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Söderholm; Jenny Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Consumer Attitude; Consumer Behavior; Intended Behavior; Purchasing Behavior; Fast Moving Consumer Goods FMCG ; Apparel Industry; Young Adults; Environmental Issues; Unethical Behavior; Corporate Social Responsibility CSR ;

  Sammanfattning : Background and Problem: CSI is a topic with a limited amount of research despite it being a very relevant issue and that its counter pole CSR is one of today’s most popular subjects to study. In both areas there is a gap in the literature regarding the apparel industry where there CSI can be evident in many different aspects, especially in the production process. LÄS MER

 3. 3. Tiden är avgörande : Kunskapsöverföring i projektbaserade organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linda Bengtsson; Lovisa Johansson; Therese Murén; [2014]
  Nyckelord :organisatorisk kunskap; Knowledge transfer; knowledge management; knowledge sharing; project-based organizations; knowledge; organizational knowledge; Kunskapsöverföring; kunskapshantering; kunskapsdelning; projektbaserade organistationer; kunskap;

  Sammanfattning : Idag är det allt fler som arbetar i olika former av tillfälliga organisationer (Lindner & Wald2010; Lundin & Steinthórsson 2003; Schindler & Eppler 2003) och den kunskap samterfarenhet som skapas är en värdefull tillgång. Under 2000-talet har arbetsformen etableratsstarkt och forskningen kring projekt och tillfälliga organisationer har exploderat (Lundin &Söderholm 2013). LÄS MER

 4. 4. K3-regelverkets krav på komponentavskrivning : Vägen till en mer rättvisande redovisning?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mathias Lundquist; Linda Söderholm; [2013]
  Nyckelord :Component depreciation; K3-regulations; True and fair view; Real estate; Relevance; Komponentavskrivning; K3-regelverket; Rättvisande bild; Fastigheter; Relevans;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vad har fastighetsföretag och revisorer för uppfattning om det nya kravet på komponentavskrivning?   - Leder det till en förbättrad redovisning sett utifrån begreppen relevans    och rättvisande bild, om så på vilket sätt?Hur påverkas redovisningen i företag inom fastighetsbranschen av det nya kravet på komponentavskrivning?Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar revisorer och företag inom fastighetsbranschen har om det nya kravet på komponentavskrivning samt hur det påverkar fastighetsföretagens redovisning. Studien syftar även till att försöka utröna om komponentavskrivningar leder till en mer rättvisande redovisning. LÄS MER

 5. 5. Guide till sociala medier : Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Linda Söderholm; Hanna Åman; [2012]
  Nyckelord :Sociala medier; marknadsföring; företagsbloggar; YouTube; SlideShare; LinkedIn; småföretag; ryktesspridning; Business-to-Business; B2B; sökmotorsoptimering.;

  Sammanfattning : Titel: Guide till sociala medier: Som tillämpning i marknadsföringsstrategin för Mentens ABFörfattare: Linda Söderholm, Hanna ÅmanHandledare: Finn Wiedersheim-PaulKurs: Kandidatuppsats, 15 hpÄmne: FöretagsekonomiSyfte: Syftet med studien är att hjälpa Mentens AB, ett litet B2B företag utan klar slutkonsument, att börja använda sociala medier och tillämpa dem på ett fördelaktigt sätt som ett verktyg i sin marknadsföringsstrategi.Metod: Studien är baserad på kvalitativ forskning genom en intervju med företaget Mentens AB, ett litet företag med önskemål om vägledning till sociala medier. LÄS MER