Sökning: "Linda Sahlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Sahlin.

 1. 1. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER

 2. 2. Patienters självskattning av Aktiviteter i Dagligt Liv efter en protesnära fraktur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; Pål Rosander; [2012]
  Nyckelord :Artroplastik; protesnära fraktur; aktiviteter i dagligt liv ADL ; gånghjälpmedel; hemtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate patients self-rated ADL-function after a periprosthetic fracture, to view the demographics of the patient group and investigate any gender differences in ADL-function. Whether patients managed to return to previous housing after the fracture and reasons for this was also studied. LÄS MER

 3. 3. "Lyser upplysningar upp?" En studie av överensstämmelsen mellan i årsredovisningar lämnade personalupplysningar och företags interna arbete

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Sahlin; Fredrik R Nilsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företags framtidsutsikter är tätt förknippade med dess resurser, vilka består dels i traditionella anläggningstillgångar, som syns i balansräkningen, och dels i ”mjuka” resurser i form av varumärken, kunder och de anställda. I och med den ökande betydelsen av personalen samt att upplysningar angående dem har blivit vardag för företag är det av intresse att titta närmare på dessa upplysningar. LÄS MER