Sökning: "Linda Sahlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Sahlin.

 1. 1. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER

 2. 2. Fångade i blåsväder : En semiotisk bildanalys med utgångspunkt i genusperspektivet av hur Håkan Juholt och Mona Sahlin visuellt framställdes i media i samband med politiska affärer.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Linda Eliasson; Erika Berglund; [2012]
  Nyckelord :bild; bildanalys; semiotik; Håkan Juholt; Mona Sahlin; mediedrev; socialdemokraterna; partiledare; Aftonbladet; Expressen; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; denotation; konnotation;

  Sammanfattning : Bilder är bland det första som fångar tidningsläsarens uppmärksamhet och forskning visar att bilder i högre grad än den skrivna texten drar till sig uppmärksamhet. Därav kan bilden av en politiker som framställs på ett ofördelaktigt sätt i pressbilder påverka publikens uppfattning av denne. LÄS MER

 3. 3. Patienters självskattning av Aktiviteter i Dagligt Liv efter en protesnära fraktur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; Pål Rosander; [2012]
  Nyckelord :Artroplastik; protesnära fraktur; aktiviteter i dagligt liv ADL ; gånghjälpmedel; hemtjänst;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate patients self-rated ADL-function after a periprosthetic fracture, to view the demographics of the patient group and investigate any gender differences in ADL-function. Whether patients managed to return to previous housing after the fracture and reasons for this was also studied. LÄS MER

 4. 4. Det är kvantitet istället för kvalitet : En intervjustudie med personer verksamma i selektionsprocessen vid skattebrott

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Linda Hedenbergh; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den teoretiska utgångspunkten är utformad genom tidigare forskning på området, där särskilt Lipsky (1980), Korsell (2003) och Sahlin (1994) ansetts tillämpbara. I denna utgångspunkt är stereotypföreställningar av relevans och ärenden kan delas in i kategorier. LÄS MER

 5. 5. "Lyser upplysningar upp?" En studie av överensstämmelsen mellan i årsredovisningar lämnade personalupplysningar och företags interna arbete

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Sahlin; Fredrik R Nilsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företags framtidsutsikter är tätt förknippade med dess resurser, vilka består dels i traditionella anläggningstillgångar, som syns i balansräkningen, och dels i ”mjuka” resurser i form av varumärken, kunder och de anställda. I och med den ökande betydelsen av personalen samt att upplysningar angående dem har blivit vardag för företag är det av intresse att titta närmare på dessa upplysningar. LÄS MER