Sökning: "Linda Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Linda Samuelsson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med depression : En studie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Theo Petersson; Linda Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :depression; oro; psykisk ohälsa; ångest.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av depression har ökat i samhället, framförallt bland kvinnor. Depression orsakar stort hos lidande för den drabbade personen och sänker livskvalitén. Depression ökar även risken för suicid, som i nästan alla fall kan härledas till psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Revision och ekobrott : Ekobrottsmyndighetens, Skatteverkets, revisorers och redovisningskonsulters syn på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Larsson; Linda Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Audit obligation; economic crime; link; relationships; auditor; stakeholders; Revisionspliktens avskaffande; ekobrott; samband; relationer; revisor; intressenter;

  Sammanfattning : Problemformulering Hela 80 % av nystartade småbolag utan revisionsplikt väljer bort revision sedan år 2010. Detta har medfört att kvaliteten på årsredovisningarna sjunkit markant. Kontrollen har tagits från revisorerna utan att ersättas av någon annan. LÄS MER

 3. 3. Förskolan, en harmonisk och givande arbetsmiljö eller en riskzon för stressrelaterad psykosocial ohälsa?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Andersson; Jennifer Bengtsson Nygren; [2017]
  Nyckelord :Barnskötare; Förskola; Förskolechefer; Förskollärare; Förebyggande; Hälsa; KASAM; Kommunikation; Krav och kontroll; Ohälsa; Otillräcklighet; Psykosocial; Stress;

  Sammanfattning : Psykosocial ohälsa bland förskolechefer, förskollärare och barnskötare är idag ett växande problem som är mycket litet studerat. Stora barngrupper samt ökande brist på utbildade förskollärare med 1 förskollärare per 5,2 barn (Skolverket, se tabell 1) framförs ofta som anledningar till den ökade stressen. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot den ”optimala kapitalstrukturen” : En kvantitativ studie om hur ägarstyrda företagsledningar påverkar valet av finansiering i svenska börsnoterade modeföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sofia Kallin; Linda Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :capital structure; debt to equity ratio; management; relationship; positive relationship; negative relationship; fashion business; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; företagsledning; samband; positivt samband; negativt samband; modeföretag;

  Sammanfattning : Modebranschen är Sveriges största kreativa näring, den är även Sveriges snabbast växande exportindustri. Trots det, så är modebranschen tillika en av de mest känsliga och utsatta branscherna, som till stor grad påverkas av yttre faktorer. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård och välbefinnande hos personer med demens. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Andersson; Ingrid Samuelsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :demens; omvårdnad; personcentrerad vård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år får cirka 25000 personer en demensdiagnos. Demens är ettsamlingsbegrepp för flera diagnoser med den gemensamma faktorn, att hjärnan påverkats. Idag finns ingen bot vilket innebär att en person med demenssjukdom kommer påverkas restenav livet. LÄS MER