Sökning: "Linda Schneider"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Schneider.

 1. 1. Skolethnos : Inkludering av nyanlända elever i en svensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Schneider; [2019]
  Nyckelord :specialpedagogik; nyanlända; inkludering; etnicitet; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Hur ser inkludering ut i svenska skolan idag, det pratas om mångkulturella skolor och ökad andel elever med olika etniciteter i våra skolor men hur ser detta ut ur ett inkluderande perspektiv i skolan? Det finns en hel del lagar, förordningar, normer, värden och kultur som skolorna har att förhålla sig till när det gäller inkludering av nyanlända dock är dessa tolkningsbara och det är inte alltid att praktiken de stämmer överens med teorin. Det är en sak att nyanlända fysiskt är inkluderade i svenska skolan men det betyder inte alltid att de upplever en fullständig och positiv inkludering och detta påverkar sedan i sin tur eleverna studieresultat och deras syn på det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Oscar Jacobson : Ett värdefullt företag för slutkund och återförsäljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Frida Johannesson; Linda Kåhed; [2009]
  Nyckelord :marketing communication; customer value; availability; interactivity; oscar jacobsson;

  Sammanfattning : Oscar Jacobson was founded in 1903 in Sweden, which at the timewas a leading country in the textile industry. During the 1960s morecompetitors arose as the fashion industry grew stronger and theglobalization became a fact. Today there is an abundance of brandsand products in the fashion- and textile industry. LÄS MER