Sökning: "Linda Sjöö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Sjöö.

 1. 1. Digitala vårdalternativ på primärvårdsmarknaden - Högre måluppfyllnad för vårdgarantin eller enbart ökade samhällskostnader

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maria Olsson; Linda Sjöö; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of digital healthcare alternatives on the healthcare goal set in the primary care. Meaning, if the increasing usage of digital healthcare through smartphone applications has helped unload the burden on traditional primary care. LÄS MER

 2. 2. Virtual and Phsycial Pre-series Process Verification at Volvo Car Corporation

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Martin Carlsson; Linda Sjöö; [2004]
  Nyckelord :Virtual verification; process verification; pre-series; manufacturing simulation; virtual prototype; automotive industry; knowledge transfer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis was conducted at Volvo Car Corporation, VCC, in Gothenburg within the Manufacturing Engineering department. It is based on the P11-project (the new model S40) where the process verification has been examined and analyzed. LÄS MER