Sökning: "Linda Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Linda Stenberg.

 1. 1. Vinklade lättbalkar i bjälklag : - En lösning till minskad bjälklagshöjd

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Jennifer Nordlöf; Linda Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Man blir så glad när det knackar på dörren..."

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Stenberg; [2018]
  Nyckelord :elderly; social; nursing homes; social relations; socialt networks; health; elderly care;

  Sammanfattning : ”MAN BLIR SÅ GLAD NÄR DET KNACKAR PÅ DÖRREN…” - EN KVALITATIV STUDIE OM UPPLEVELSER AV SOCIAL SAMVARO INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE LINDA STENBERG Stenberg, L. ”Man blir så glad när det knackar på dörren…”. En kvalitativ studie angående äldres upplevelser av social samvaro inom särskilt boende. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsrådgivning med fokus på övervikt : Distriktssköterskors erfarenheter inom primärvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filippa Stenberg; Linda Falkmyr; [2016]
  Nyckelord :Health center; health promotion; lifestyle; lifestyle counseling; overweight; primary care nurse; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; livsstil; livsstilsrådgivning; vårdcentral; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt har idag blivit den största kroniska sjukdomen världen över och anses vara den näst största behandlingsbara dödsorsaken. Patienter som blir medvetna om sin övervikt kan i större utsträckning gå ner i vikt än de som inte upplyses. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av att vistas i isoleringsrum vid vård av sina barn på sjukhus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna-Linda Andersson; Malin Eriksson; Nathalie Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Pediatric hospital; parents; isolation; experiences; Barnsjukhus; föräldrar; isolering; upplevelser;

  Sammanfattning : Vara förälder till ett barn som är inneliggande på ett sjukhus är komplicerat, svårt och upplevs olika av föräldrar. Isolering kan orsaka stress och leda till kontroll-, informations- och kommunikationsbehov. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att vistas i isoleringsrum vid vård av sina barn på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Kvalifikationskrav på arkivarier : en undersökning av svenska myndighetsarkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anders Stenberg; Linda Nezwal De Maré; [2014]
  Nyckelord :archival science; qualifications; competencies; skills; records managers; e-archives; operationally based file classification system arkivvetenskap; kvalifikationer; kompetenser; arkivarier; e-arkiv; verksamhetsbaserad arkivredovisning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine which competencies and qualifications Swedish government agencies require when hiring records managers today. Recently, the archival sector has encountered several challenges regarding technical solutions for electronic archiving. LÄS MER