Sökning: "Linda Strid"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linda Strid.

 1. 1. Försvarsmaktens policy för upphandling : Omhändertas strategiska riktlinjer?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Säveros; Max Berkö; [2020]
  Nyckelord :Försvarsmakten; upphandling; tillgänglighet; långsiktighet; policy;

  Sammanfattning : Förändringar inom Försvarsmakten under de gångna årtionden kan ses som ett resultat av samhällsutvecklingen och försvarspolitiken, båda starkt influerade av  New Public Management och det säkerhetspolitiska läget i närområdet. I kontrast till försvarsnedskärningar och ett internationellt fokus under  2000-talets inledning så ges, i den försvarspolitiska omställningen 2015, riktlinjer med fokus på att bygga upp en nationell försvarsförmåga syftandes till att möta ett väpnat angrepp. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter i akut kris

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Catherine Daneryd; Linda Strid; [2019]
  Nyckelord :Akut kris; Dual-Process Theory; Lidande; Sorg; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Sjuksköterskor möter regelbundet patienter som befinner sig i akuta krissituationer, vilket är ett naturligt tillstånd i svåra lägen. För att identifiera och ge möjlighet att lindra patienters lidande i dessa situationer samt stödja patienter i en konstruktiv återhämtning, har sjuksköterskor ett betydelsefullt ansvar. LÄS MER

 3. 3. Jag tänker inte ge upp utan strid : Kvinnors upplevelser och erfarenheter tiden efter ett cancerbesked

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linda Bergendahl; Helena Persson; [2015]
  Nyckelord :cancer; kvinnor; livsvärld; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Varje år får 58 000 personer i Sverige diagnosen cancer och av dessa blir cirka 65 % botade (Cancerfonden 2014). Att få ett cancerbesked förändrar tillvaron och livsvärlden drastiskt. Då många kvinnor som drabbas av cancer dessutom har barn och familj sker även en stor förändring i den pågående vardagen. LÄS MER

 4. 4. Restricting the Use of an Intellectual Property Right – The Cross-Atlantic View on Compulsory Licensing

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Leffler Olsson; [2013]
  Nyckelord :Intellectual Property Rights; Competition law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En immaterialrätt ger en upphovsman en exklusiv rätt att utnyttja sin uppfinning. Syftet är att skapa incitament för företag att förbättra befintliga produkter eller att skapa helt nya produkter. LÄS MER

 5. 5. Var det bättre förr eller sämre nu? En kvantitativ studie om hur skolan framställs och besrkivs i Göteborgs Posten då och nu

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Pernilla Bodefjord; Linda Gustavsson; [2009-03-03]
  Nyckelord :framställning av skolan; Göteborgs Posten; Nyhetsvärdering; dagordningsteori; medielogik;

  Sammanfattning : Titel: Var det bättre förr eller sämre nu? En kvantitativ studie om hur skolanframställts och beskrivits i Göteborgs Posten då och nuFörfattare: Pernilla Bodefjord & Linda GustavssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500,Institutionen för journalistik och masskommunikation vid GöteborgsuniversitetTermin: Höstterminen 2008Handledare: Jan StridExaminator: Karin FogelbergSidantal: 57 inklusive bilagor och 50 exklusive bilagorSyfte: Syftet är att undersöka och jämföra hur skolan framställs i GöteborgsPosten 1977 och 2007Metod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Göteborgs Posten, mars, maj och oktober 1977 samt mars och oktober 2007Huvudresultat: Resultatet visar att Göteborgs Posten både 1977 och 2007 skrev övervägande negativa nyhetsartikar om skolan. Nyhetsrapporteringen har blivit mer negativ 2007 än den var 1977. LÄS MER