Sökning: "Linda Therese Eriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Therese Eriksson.

 1. 1. Lärmiljöns betydelse i den fria leken : En kvalitativ studie ur förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Ahlgren; Therese Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lärmiljö; fri lek; förhållningssätt; utveckling; lärande; sociokulturellt perspektiv; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att studera hur förskollärare uppfattar lärmiljöns betydelse för den fria leken samt hur förskollärare aktivt arbetar med lärmiljön för att främja den fria leken. Vi samlade in det empiriska underlaget genom åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med frågor utformade till förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers upplevelser och erfarenheter av psykisk ohälsa hos dagens ungdomar : i ett föränderligt samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Linda Eriksson; Therese Marklund; [2010]
  Nyckelord :skolkurator; psykisk ohälsa; samhälle;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer skolkuratorerna anser påverka ungdomars psykiska ohälsa. Vår ambitition är att visa på faktorer som kan tänkas ha påverkande betydelse för ungdomars psykiska ohälsa utifrån deras förändrande livsvillkor och möjligheter. LÄS MER

 3. 3. Brandväggar ur hemanvändarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Camilla Eriksson; Linda Eriksson; Therese Jeansson; [2002]
  Nyckelord :Brandvägg; Brandväggar; Användarvänlig; Hemanvändare;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att undersöka några av marknadens brandväggsprogram som kunde tänkas vara lämpliga för vår målgrupp, det vill säga en hemanvändare. Detta eftersom det idag inte finns någon lättillgänglig information inom detta område. LÄS MER