Sökning: "Linda Tjälldén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Tjälldén.

  1. 1. 385 000 barn att upptäcka och stödja! : En kvalitativ och kvantitativ utvärdering av materialet Ludde som stöd för samtal med barn om vuxna som dricker för mycket alkohol

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Linda Tjälldén; [2020]
    Nyckelord :Missbrukande föräldrar; alkohol; barn; KASAM och tidig upptäckt;

    Sammanfattning : Materialet Ludde är ett verktyg och en metod för att hjälpa vuxna som möter barn i sin profession eller i sina ideella uppdrag att prata med barn om vuxna som dricker för mycket alkohol. En kombinerad enkät och intervjustudie genomfördes för att ta reda på om, hur mycket och i vilket sammanhang Ludde har använts, samt hur anpassat det upplevs vara för målgruppen. LÄS MER