Sökning: "Linda Westberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda Westberg.

 1. 1. Föräldrars erfarenheter av stöd i sin parrelation inom barnhälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Armina Razanica; Linda Westberg; [2014]
  Nyckelord :child health center; child health care nurse; parent support; parent education; partner relationship;

  Sammanfattning : Det är påfrestande att bli förälder och det medför därför en risk att parrelationen blir sämre. Enligt tidigare forskning har föräldrarnas parrelation en betydelsefull inverkan på barnets hälsa. Sjuksköterskans förebyggande arbete inom barnhälsovården är att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan för hela familjen. LÄS MER

 2. 2. Att bli den man kan vara, trots talrädsla? : En intervjustudie om en gymnasieskolas stöd för talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Westberg; [2012]
  Nyckelord :fear of speaking; social phobia; democracy; socio-cultural learning; communication; upper secondary school; Swedish; talrädsla; social fobi; demokrati; sociokulturellt lärande; kommunikation; gymnasieskolan; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa en gymnasieskolas stöd i ämnet svenska för talrädda elever, och detta gjordes genom intervjuer med fyra stycken lärare på gymnasienivå. Intresset grundade sig först och främst i det faktum att social fobi är ett vanligt problem bland ungdomar i Sverige och att det är i ungdomen som fobi för sociala sammanhang utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Historia och värden : gestaltning av värdefrågor i historieläroböcker för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Westberg; [2011]
  Nyckelord :Historia; historieläroböcker; läroböcker; läromedel; värden; värdefrågor; värdegrund; Niklas Ammert;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks om läroböcker i historia för gymnasiet gestaltar en koppling mellan värden och historia, och hur den kopplingen i så fall ser ut. Läroböckerna som undersöks är Alla tiders historia A, Perspektiv på historien A och Perspektiv på historien 50p, och dessa undersöks utifrån tre olika tendenser som återfinns i avhandlingen Det osamtidigas samtidighet: historiemedvetande i svenska läroböcker under hundra år. LÄS MER

 4. 4. Egenvård hos patienter med kronisk/långvarig njursvikt. Svårigheter och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Margaretha Landh; Linda Westberg; [2010]
  Nyckelord :dialys; kronisk långvarig njursvikt; egenvård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Människor som drabbas av kronisk/långvarig njursvikt i Sverige kan erbjudas olika behandlingsmöjligheter. Behandlingen innefattar många olika delar såsom diet, vätskeföreskrifter, medicinering och dialysbehandlingar. LÄS MER

 5. 5. Barn och biologi i förskolan : ett idehäfte till pedagogerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Westberg Linda; [2008]
  Nyckelord :Djur; Förskolan; Naturintresse; Undervisningsmaterial; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER