Sökning: "Linda Wide"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Linda Wide.

 1. 1. Sökmotoroptimering inom sällanköpsvaruhandeln : En kvalitativ studie som undersöker uppfattningen av SEO inom den svenska sällanköpsvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Landsberg; Linda Löfberg; [2021]
  Nyckelord :Sökmotoroptimering; digital marknadsföring; inbound marketing; The 4S web-marketing mix model; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Sedan utvecklingen av world wide web på 1990-talet har den digitala utveckling vuxit mer och mer. I takt med digitaliseringen har SEO blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg som företag kan använda för att öka sin synlighet online. I slutet av 2019 spreds ett virus vid namn covid-19. Viruset utlöste en pandemi som skakade om världen. LÄS MER

 2. 2. ’’Caught in a Bad Romance’’: En kvalitativ fallstudie om genuskonstruktioner i en musikvideo

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Nordeman; [2020]
  Nyckelord :Discourse; Gender; Lady Gaga; Men; Multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how gender is produced in one music video, chosen by a stratified, purposive sampling. This is done partly by studying the visual and linguistic dimensions of the text, partly by defining its discourse. The analysis is conducted by using MCDA (Multimodal critical discourse analysis). LÄS MER

 3. 3. Pelagic fish oil : methods for extraction and purification

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Linda Näsbom; [2020]
  Nyckelord :Pelagic fish; muscle; lipids; fish oil; pollution; purification; extraction.;

  Sammanfattning : The Pelagic fishes are a wide group of fishes that live in the open water. They could be divided in two groups depending on the size, the small forage fishes and the large predators. These fishes swim regularly and have muscles with high lipid content. There are two types of muscles in the fish. LÄS MER

 4. 4. Splittrat medborgarskap och principer om tilldelning av medborgarskap

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jakob Shapiro; [2020]
  Nyckelord :Allocation of citizenship; Principles for the allocation of citizenship; Citizenship as participation; status; rights and identity; Citizenship studies; A theory of divided citizenship; Citizenship as participation; status; rights and identity; Critical theory of citizenship; Communitarian theory of citizenship; Distributive Justice; Participatory Parity; Anti-dominance; Linda Bosniak; Michael Walzer; Nancy Fraser.;

  Sammanfattning : This is paper is an argument analysis of citizenship and its allocation using an interpretation of Linda Bosniaks theory of Divided Citizenship. The starting point of this paper is the absence of a thorough or exhaustive legal definition of citizenship and legal binding and enforceable citizenship allocation laws within international migration law. LÄS MER

 5. 5. DET BLANDADE FOLKET : En osteodemografisk studie av Svartbrödraskapets gravgård i medeltidens Gamla stan, Stockholm

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Linda Sundström; [2019]
  Nyckelord :Medieval; Stockholm; Old Town; Commingled; Osteoarchaeology; Human osteoarchaeology; Monestary; Monks; Cemetary; pathology; Taphonomy; Demography; Medeltid; Stockholm; Gamla stan; Omrört material; Human; Osteoarkeologi; Svartbrödraskapet; Dominikanorden; Kloster; Munkar; Gravgård; Patologi; Tafonomi; Demografi;

  Sammanfattning : This paper deals with the comingled osteoarchaeological material from the medieval monastery affiliated with an order of monks called “Svartbrödraskapet” in Old town, Stockholm, Sweden that was active from ca A.D. 1350 to ca 1528. The aim of this paper is to provide new information about the monastery and its local community. LÄS MER