Sökning: "Linda Wikstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda Wikstrand.

  1. 1. Ärligt talat så har jag det som krävs för att vara en bra förälder! : En studie om hur föräldrars generella hälsotillstånd påverkar den upplevda föräldrakompetensen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Anna Larsson; Linda Wikstrand; [2014]
    Nyckelord :Self-reported parenting skills; self-reported general health; parenting support;

    Sammanfattning : Background: Good health at community and individual levels are key policy priorities. These priorities can be shown through supporting parents about various different healthy lifestyle choices. In order to know where interventions are needed, it is of interest to study how parents generally feel and how they perceive their parenting. LÄS MER