Sökning: "Linda Wilén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linda Wilén.

 1. 1. "Skulle man lyfta bort den pusselbiten så finns ändå ett tusenbitars kvar." En kvalitativ studie om behandlande socionomers upplevelser av att arbeta med ensamkommande ungdomar som använder droger.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Wilén; [2020-04-27]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; socionomer; erkännande; drogbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka och analysera socionomers upplevelser av att arbeta behandlande med ensamkommande ungdomar som använder droger. Av intresse var att synliggöra de professionellas upplevelser av sina egna förutsättningar att arbeta med gruppen, samt deras upplevda bild av vilka behov de ensamkommande ungdomarna har i behandlingen mot drogfrihet. LÄS MER

 2. 2. Bomullens nya ansikte : Kan man finna ett material som kan agera substitut till bomullen för producenter inom yrkeskläder?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Linda Wilen; Daniel Norin; Anna Eriksson; [2011]
  Nyckelord :work wear; funktion; function; customer value; sustainability; rayon fibers; plant fibers; syntetfiber; synthetic fibers; yrkeskläder; kundnytta; hållbarhet; regenatfiber; växtfiber;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka, beskriva och analysera kring hur vida det finns ett bra substitut till bomull. Undersökningen kommer att belysa hur marknaden ser ut i dag och vilka material som används. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas en trend : En kreativ process eller en konsekvens av en ekonomisk strategisk drivkraft

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :WILEN LINDA; ALSÉN LINN; [2011]
  Nyckelord :mode; trend; fashion; trendspaning;

  Sammanfattning : Syfte: Den textila klädmarknaden har under senare år expanderat ochidag har mode en helt annan betydelse än vad det tidigare haft.Trender kommer och går allt snabbare och det blir allt viktigareför konsumenten och därmed företagen att följa med i rådandetrender. LÄS MER

 4. 4. UTBYTBAR ELLER VÄLBETALD?EN STUDIE OM BEROENDEFÖRHÅLLANDENS PÅVERKAN PÅ LÖN OCH RÖRLIGHET

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Olga Shalabodova; Linda Wilén; [2007]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; beroende; lön; lönespridning; rörlighet;

  Sammanfattning : Svenska modellen förknippas ofta med en relativt liten lönespridning som dock har ökat sedanslutet av 1980-talet. Samtidigt pågår det en samhällsdebatt om huruvida ökad lönespridning ärnågot vi ska acceptera för eller försöka motverka. LÄS MER