Sökning: "Linda Winqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linda Winqvist.

 1. 1. Faktorer som påverkar patienters attityder till livsstilsförändring efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Louise Winqvist; Linda Olsson; [2017]
  Nyckelord :myocardial infarction; lifestyle change; attitudes; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom där livsstil påverkar risken att drabbas. Med livsstilsförändring inom områdena tobaksbruk, kostvanor, motion och alkoholkonsumtion kan en stor del av insjuknande i hjärtinfarkt förebyggas. Patientens attityd kan vara avgörande i arbetet med livsstilsförändringen. LÄS MER

 2. 2. Industriell symbios - Framtidens affärsmodell för Helsingborgsregionen?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Linda Martinsson; Emma Winqvist; [2015]
  Nyckelord :Industriell symbios; företagssamarbeten; Helsingborg; IPOS; Öresundskraft; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta arbete har befintliga samarbeten mellan företag i Helsingborg kartlagts. Potential för att utveckla ytterligare samarbeten genom affärsmodellen industriell symbios har analyserats. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med film/tv-program i undervisningen för grundskolans år 0 till 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Martina Winqvist; Linda Nilsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka hur lärare använder film/tv-program i sin undervisning. I litteraturgenomgången framställs forskares syn på hur lärare bör/ska använda film/tv-program i undervisningen. De som själva är lärare använder sig regelbundet av film/tv-program i sin undervisning och denna användning studeras. LÄS MER