Sökning: "Linda Zachrisson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda Zachrisson.

 1. 1. Mobilapplikation för träning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elin Zachrisson ; Linda Eriksson; [2014]
  Nyckelord :equine; horse; exercise; fitness test; energy consumption; heart rate; training intensity; application;

  Sammanfattning : De allra flesta som tränar hästar gör det för att i något syfte öka hästens prestationsförmåga. När hästen är rätt tränad för sin uppgift minskar skaderisken hos både häst och ryttare. Rätt träning främjar hållbarheten på lång sikt. LÄS MER

 2. 2. Hör mig, se mig! : Erfarenheter av möten med psykiatrisk vård hos personer med psykisk ohälsa – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Säterhof; Jeanette Zachrisson; [2013]
  Nyckelord :Family members; Mental illness; Needs; Experiences; Contact; Psychiatric care; Anhöriga; Psykisk ohälsa; Behov; Erfarenheter; Kontakt; Psykiatrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: 1995 årspsykiatrireform har inneburit en förändring där den psykiatriska vården numera bedrivs till största del inom primär-/ öppenvården och från patientens hem. Anhöriga till personer med psykisk sjukdom har fått en ny roll, från att ha varit utestängda från psykiatrin ska de numera ses som en resurs och vara en del av sin närståendes vård. LÄS MER